0700 20 701

ДЕЛТА ГАРД продължава да работи и да печели сърцата на настоящи и бъдещи клиенти.

ДЕЛТА ГАРД продължава да работи и да печели сърцата на настоящи и бъдещи клиенти.
ноември 8, 2021 deltablogger

 

       Във връзка с излезли публикации за отнемането на лиценза, ДЕЛТА ГАРД уведомява всички клиенти и съмишленици, че лиценза на Дружеството не може да бъде отнет, съгласно чл. 166, ал. 1, а именно: Оспорването спира изпълнението на административния акт, също така съгласно чл. 145, ал.1 и Ал.2 от АПК на основание чл. 49, ал. 3 от ЗЧОД.

            ДЕЛТА ГАРД продължава да работи и да печели сърцата на настоящи и бъдещи клиенти.