0700 20 701

ДРУГИ ДЕЙНОСТИ

При физическата охрана, задачата на охранителната фирма е да опази физическата неприкосновеност на охраняваното лице. Това, което трябва да се направи първоначално е оценка на риска. Колкото по–висока е степента на застрашеност на охраняваното лице, толкова повече се увеличават мерките и способите за защита. Определят се маршрутите за движение. Изясняват се уязвимите места по местоживеене, офис, често посещавани места – например питейни заведения, близки лица и т.н. Маршрутите за движение предварително се оглеждат и се вземат в предвид местата, от където може да се появи опасността.

Прави се анализ и преценка – от кои лица или организации може да идва заплахата. Извършва се разузнаване и контраразузнаване.

Проверяват се лица от вътрешния кръг, които биха съдействали на нападателите – със сведения, съвети, указване на обстановката и даване на ориентири.

В зависимост от задачите на охраната и степента на застрашеност на физическия обект, се подбира и охранителният състав – възраст, въоръженост, обучение и т.н.

При физическата охрана, задачата на охранителната фирма е да опази физическата неприкосновеност на охраняваното лице. Това, което трябва да се направи първоначално е оценка на риска. Колкото по–висока е степента на застрашеност на охраняваното лице, толкова повече се увеличават мерките и способите за защита. Определят се маршрутите за движение. Изясняват се уязвимите места по местоживеене, офис, често посещавани места – например питейни заведения, близки лица и т.н. Маршрутите за движение предварително се оглеждат и се вземат в предвид местата, от където може да се появи опасността.

Прави се анализ и преценка – от кои лица или организации може да идва заплахата. Извършва се разузнаване и контраразузнаване.

Проверяват се лица от вътрешния кръг, които биха съдействали на нападателите – със сведения, съвети, указване на обстановката и даване на ориентири.

В зависимост от задачите на охраната и степента на застрашеност на физическия обект, се подбира и охранителният състав – възраст, въоръженост, обучение и т.н.

ОБЕКТОВА ОХРАНА

ЛИЧНА ОХРАНА

МАСОВИ МЕРОПРИЯТИЯ

ОХРАНА НА НОЩНИ ЗАВЕДЕНИЯ

ОХРАНА НА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

МАЛКИ НАСЕЛИНИ МЕСТА

ЗАЩИТА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

ГОРСКИ МАСИВИ И ЛОВНИ СТОПАНСТВА

ДРУГИ