0700 20 701

КОНСУЛТАНТСКА ДЕЙНОСТ

Специалистите на „Делта Гард“ ООД са с изключителен опит в секторите на охранителната дейност. Те са търсени като консултанти при планирането и управлението на разнообразни проекти в областта на частната охрана. Клиенти на дружество са както физически лица и компании, така и общински структури.

Експертите на „Делта Гард“ ООД могат да консултират в области като:

  • Лична и физическа охрана
  • Обектова охрана
  • Охрана на интелектуална собственост
  • Охрана на общинска собственост
  • Охрана на горски масиви и земеделски площи
  • Други.

Опитът ни и покритието на нашите екипи са на територията на цялата страна и можем да осигурим качествени и навременни консултации за постигане на оптимални резултати при опазване на охраняваните обекти.

 

 

 

 

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ