0700 20 701

KURUMSAL

Hakkımızda

“Delta Guard” LTD, özel koruma faaliyeti yürütmek üzere izin belgesi alan güvenlik şirketidir.

Şirket, ülke genelinde aşağıda sayılan türlerden koruma hizmetleri için güncel izin belgelerini haizdir:

 • gerçek kişilere yönelik bireysel koruma hizmeti,
 • gerçek veya tüzel kişilere yönelik mal-mülk koruma hizmeti,
 • organizasyon güvenliği,
 • tarımsalmal varlığı güvenliği.

Misyonumuz, olası riskleri öngörerek gerekli önlemleri almak yolu ile daha güvenli bir dünyaya katkı sağlamaktır.

Çalışmalarımızda izlediğimiz temel prensipler:

 • vatandaşların hakları, özgürlükleri ve haysiyetinin sayılması,
 • suç olayları ile mücadelede ve kamu düzeninin sağlanmasında İçişleri Bakanlığı organları ile işbirliği,
 • toplu etkinliklerin organizasyonu ve yapılmasında güvenliğin garantilenmesi,
 • etkinlikler sırasında suç işleme nedenleri ve şartlarına ilişkin yapılan analiz temelinde önleme çalışmalarının yapılması.

Delta Guard LTD şirketinin hazırlıklı görevlileri, aşağıda sayılanların korunması ile ilgili tarafımızca üstlenilen yükümlülükleri profesyonel şekilde yerine getirmekte:

 • mekanlar
 • sanayi tesisleri
 • işletmeler
 • idari binalar
 • şantiyeler
 • konutlar
 • tarım arazileri
 • sizin ve aile fertlerinizin bireysel koruması
 • toplu etknlikler
 • belediyeler, muhtarlıklar ve yerli halk.

“Delta Guard” LTD şirketinin “Koruma faaliyeti yöneticisi”, “Koruma organizatörü” ve “koruma görevlisi” görevlerini yapan tüm çalışanları, güvenlik görevlisi mesleği için eğitim veren lisanslı eğitim merkezlerinde zorunlu eğitim alıyorlar.

“Delta Guard ” LTD, koruma faaliyetinin türü, korunan yerlerin özellikleri, risk derecesi, işverenin koştuğu şartlar ve koruma faaliyetine ilişkin diğer faktörlere göre görevlileri için ek hazırlık ve eğitimler organize etmektedir.

Ana çalışma yöntemi, özellikle eğitilen köpeklerin ve aşağıda sayılan türlerden teknik donanımın kullanılması olmakta:

 • telsizler ve iletişim araçları,
 • gece görüş cihazları,
 • özel teknik araçları,
 • detektöler;
 • video izleme;
 • Özel Koruma Faaliyeti Yasası kapsamındaki yardımcı araçlar.

Makul fiyat karşılığı etkin koruma sağlayan şirket, mesleki mesuliyet ve müşterilerine dürüstlük prensiplerinden yola çıkarak müşteri menfaatlerini, İçişleri Bakanlığı gerekliliklerini ve güvenilir korumaya ilişkn kendi konseptini en iyi şekilde bir araya getiriyor.

İzlediğimiz politikanın esas prensibi, kaliteli güvenlik hizmeti sunmaktan öte finansal zararların yanında itibar kaybına da yola açabilecek iç suistimaller, çalışanların eylemsizliği ve işyerlerine düzensiz erişim imkanlarının önlenmesine ilişkin tavsiyelerde bulunmak yolu ile müşterinin faaliyetine katkı sağlamaktır.

Müşterilerimizin aldıkları:

önceden ücretsiz mekan muayenesi,
koruma sözleşmesi ve uygulanması için ön hazırlıklar,
“Güvenlik Planının” görüşülerek onaylanması,
mekan güvenliğinin üstlenilmesine ilişkin ilgili devlet kuruluşlarının bilgilendirilmesi,
faaliyetin yürütülmesi için gerekli tüm evrakların temin edilmesi.

“Delta Guard” LTD tarım arazilerinin korunmasında uzun yıllık tecrübeye sahiptir.

“Delta Guard” LTD şirketinin Bulgaristan’ın kuzeyinde korumakta olduğu arazilerin toplam büyüklüğü, 1 milyon dönümün üzerindedir.

Edindiğimiz tecrübe, şimdiye kadar Bulgaristan’da yürüttüğümüz faaliyetlere dayanmakta. Şirket, hububat üreticileri, çok yıllık ekin /fındık ekinleri, meyve bahçeleri/ yetiştiricileri ve diğer her çeşit tarım işleri yapan yüzlerce tüzel ve gerçek kişi ile sözleşmeler akdetmiş bulunuyor.

Yerleşim birimlerinin korunması, araç devriyesi kullanılmak sureti ile yapılmakta. Devriye gezenlerin görevi, belirlenen güzergahı ve hassas yerleri biz ve İşveren arasında anlaşılan zamanlarda dolaşmak yolu ile önleme faaliyeti yürütmektir. Görevlilerimiz, maddi değerlere el konulması, zarar verilmesi ve yokedilmesini önlemek amacı ile riskli yerleri ve bilinen kriminel kontenjanı izliyorlar. İhlal tespiti durumunda anında İçişleri Bakanlığı organlarına haber verilerek olay yeri onlar gelene kadar koruma altına alınır.

İhlal tespiti durumunda anında İçişleri Bakanlığı organlarına haber verilerek olay yeri onlar gelene kadar koruma altına alınır.
Failin saptanması halinde kendisi tutuklanarak yetkili organlara teslim edilir.
Bölgeyi dolaşan korumalar, yangın, su baskını, afet ve kaza tespit ederlerse eğer, ilgili organlara ve yerli insanlara bilgi vermekle yükümlüdür.
Şirket acil durumlarda tüm kaynaklarını seferber ederek İşverene kullandırır.