0700 20 701

КОМПАНИЯТА

За нас

Делта Гард ООД e лицензирана охранителна фирма за извършване на частна охранителна дейност. Фирмата има актуални лицензи за извършване на следните видове охранителни услуги на територията на цялата страна:
• лична охрана на физически лица;
• охрана на имуществото на физически или юридически лица;
• охрана на мероприятия;
• охрана на селскостопанско имущество

Мисията ни е да допринесем за един по-безопасен свят, като за целта предвидим възможните рискове и вземем съответните превантивни мерки.
Основополагащи принципи на нашата работа са:
• зачитане на правата, свободите и достойнството на гражданите;
• взаимодействие с органите на Министерството на вътрешните работи (МВР) в борбата с престъпността и опазването на обществения ред;
• гарантиране на сигурност и безопасност по време на организиране и провеждане на масови мероприятия;
• осъществяване на превантивна дейност въз основа на анализ на причините и условията за правонарушения по време на мероприятия.

Делта Гард ООД разполага с подготвени служители, които могат да изпълняват професионално поетите от нас ангажименти за охрана на:
• заведения
• промишлени бази
• предприятия
• административни сгради
• строителни обекти
• жилища
• земеделски площи
• Вашата и на членовете на Вашето семейство лична охрана
• масови мероприятия
• общини, кметства и местното население

Всички служители на Делта Гард ООД, заемащи длъжност “Ръководител на охранителна дейност”, “Организатор охрана” и “Охранител”, преминават задължително първоначално обучение в лицензирани професионални центрове, които имат право да обучават лица за професия “Охранител”.
Делта Гард ООД организира и провежда допълнителна подготовка и обучение на своите служителите в зависимост от вида на извършваната охранителната дейност, спецификата на охраняваните обекти, степента на риска, изискванията на възложителя и други фактори, имащи отношение към спецификацията на охранителната дейност.

Основен подход на работа са, както използването на специално дресирани кучета, така и техническо оборудване като:
• радиостанции и технически средства за комуникации;
• уреди за нощно виждане;
• специализирани технически средства;
• детектори;
• видео наблюдение;
• помощни средства, съгласно ЗЧОД.

Фирмата предлага ефективна охрана на разумна цена, като се стреми към оптимално съчетаване на интересите на клиента, изискванията на МВР и собствената концепция за надеждност и сигурност, ръководейки се от принципите на професионалната отговорност и коректност към своите клиенти.

Водещ принцип в нашата политика е освен предоставянето на качествена охранителна услуга, така и да допринесем за развитието на дейността на нашият клиент чрез съвети за налагане на мерки срещу вътрешни злоупотреби, бездействие на служителите и пресичане на схеми за нерегламентиран достъп до обектите, което освен финансови щети може да доведе и до имиджови.

Нашите клиенти получават:
• безплатен предварителен оглед на обекта;
• договор за охрана и предварителна подготовка за изпълнението;
• съгласуване и утвърждаване на „Плана за охрана”;
• уведомяване на съответните държавни институции за поемане охраната на обекта;
• осигуряване на цялата документация, необходима за изпълнението на дейността;

Делта Гард ООД има дългогодишен доказан опит при охраната на земеделски площи. На територията на Северна България фирма Делта Гард ООД охранява над 1 милион декара.

Опитът, който ние сме натрупали се базира на досегашната ни дейност, извършвана на територията на Република България. Фирмата има сключени договори със стотици физически и юридически лица, занимаващи се със зърнопроизводство, отглеждане на трайни насаждения /лешникови насаждения, овощни градини/ и всякаква друга селскостопанска дейност, като голяма част от тях са водещи имена в бранша:

Охраната на населените места се извършва чрез използването на автопатрули (АП). Тяхната задача е да извършва превантивна дейност, обхождайки утвърденият маршрут и уязвимите места по установен между нас и Възложителя график. Нашите служители извършват наблюдение върху рисковите обекти и известният криминален контингент, с цел да предотвратят отнемане, повреждане и унищожаване на материални ценности. Ако се констатира дадено нарушение, незабавно информират органите на МВР и запазват местопроизшествието до тяхното пристигане.

При установяване на извършител, той се задържа и се предава на компетентните органи. Обхождайки района, охранителите се задължават да информират съответните органи и местното население при констатиране на възникнали пожари, наводнения, бедствия, аварии и други. При спешни ситуации фирмата мобилизира целия си ресурс и го предоставя на разположението на Възложителя.