0700 20 701

ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ

Ако притежавате интелектуалната собственост, трябва да знаете как да я управлявате и защитавате. Проверете какви са ползите от защитата на вашата интелектуална собственост, видовете налична закрила и съответните процедури.

  • Права върху интелектуална собственост
  • Патенти
  • Търговски марки
  • Авторски права
  • Търговски тайни
  • Защита на промишлени дизайни
  • Домейни на уебсайтове
  • Защита на бази данни
  • Географски указания

Ако искате да реализирате на пазара интелектуална собственост, прочетете нашите насоки относно лицензирането и продажбата на авторски права, търговски марки, патенти и друга интелектуална собственост. Проверете как можете да потърсите правата си в случай на нарушение на права върху интелектуална собственост.

ОЩЕ В ПОДКАТЕГОРИЯТА

Защита на авторските права.

Интелектуална собственост

 

 

 

 

НАПРАВЕТЕ ЗАПИТВАНЕ